Pokličite nas na mobilno številko

+386 070 638 330

ali nam pišite na  

bambi.rudnik@gmail.com

Cena je od  2000 evro/m2 na ključ za hišo C

1 / 4

 Tehnični Opis 

Hiše so zasnovane kot stanovanjski objekt z vrhunskim standardom bivanja.

Strokovni in izkušeni arhitekti in inženirji so zagotovili sodobno in funkcionalno arhitekturo in dobre inženirske rešitve. Racionalne in udobne hiše so projektirane v skladu z modernimi standardi in veljavnimi pravilniki. Od 3. gradbene faze je možna prilagoditev željam kupca.

Energetska učinkovitost hiše bo dosežena s kakovostno fasado stavbe, s kvalitetnimi okni in materiali ter vgrajenimi prezračevalnimi napravami. Rekuperacija bo odvzemala toploto odpadnemu zraku in jo vračala v prostor, s tem pa bo zmanjševala potrebno energijo za ogrevanje hiše. Z upoštevanjem visokih zahtev glede energijske učinkovitost se hiša uvršča v energijski razred A2.

Dostop

Hiše se priključujejo na Peruzzijevo ulico po skupni dovozni poti, ki bo v souporabi vseh lastnikov.


 

Komunalna infrastruktura

Hiše bodo priključene na komunalno infrastrukturo, in sicer na:

  • javno vodovodno omrežje
  • fekalno in meteorno kanalizacijo v ločenem sistemu
  • javno električno omrežje
  • telekomunikacijsko optično omrežje

Vsaka hiša bo imela zagotovljeno neodvisno meritev porabe elektrike in vode. 
 Odpadne zabojnike bodo postavili na določenih mestih ob Perruzijevi ulici.


Fundament je glavni del stavbe, ki je odgovoren za stabilnost na Barju, varnost pred potresi in poplavami.

Betonski piloti. Naredilo jih je podjetje Petmat d.o.o., ki je specializirano za to delo in ima tudi posebne stroje in naprave.

Fundamenti so izvedeni na železo/betonskih pilotih s presekom 400 x 400, vsak ima dolžino 21 metrov. Vsak pilot je s posebnim gradbenim strojem (s pomočjo 5-tonskega hidrovibratorja)  skozi barjansko blato in vodo vgrajen v trdno in stabilno dno Barja. pod vsako hišo je 15 železobetonskih pilotov dolgih 21 m.

Temelji. Osnove fundamentev hiše so železobetonski temeljni pasovi s presekom 900 x 600, ki povezujejo med seboj pilote in železobetonsko temeljno ploščo.

Naša gradbena tehnologija na barju, ž/b piloti na trdnem, je edina, ki omogoča absolutno stabilnost stavbe, maksimalno odpornost pri potresih in prepričuje počasno ugrezanje stavbe.

Prepričani smo, da je to prava tehnologija gradnje na barju.  Pri tem nam je pomagal mednarodni strokovnjak v gradbeništvu, priznani svetovni inženir - statik in poznavalec gradnje na Barju, g. Štok Edvard.

Vse sodobne raziskave strokovnjakov z različnih področij so dokazale, da nivo vode v barju upada že več stoletij. Posledično, uporaba neustrezne gradbene tehnologije povzroča posedanje hiš. Vse stavbe, ki so zgrajene na lesenih pilotih (kot plavajoči fundament), imajo nevarnost gnitja temeljev in neenakomernega posedanja stavb zaradi sprememb vodne gladine v blatu Barja.


Gradbena konstrukcija hiš. Konstrukcija hiš omogoča vrhunsko kvaliteto bivanja in energetsko učinkovitost.

Hiše so  zasnovane, kot masivne  železobetonske konstrukcije z železobetonskimi ploščami in železobetonskimi stenami. Ta inženirska odločitev je skladna s slovensko in evropsko zakonodajo za gradbeništvo na potresnih območjih. V notranjosti bodo položene PVC cevi za notranjo komunikacijo.


Predelne stene. Predelne notranje stene bodo izvedene po želji kupca iz siporeks blokov, debeline 10 cm ali iz mavčnokartonskih plošč. Izvedba notranjih sten bo vključena v 4. fazo.

Stropi bodo iz železobetona.

Streha bo ravna in toplotno izolirana z xps foljio.

Fasada bo izdelana po tehnologiji Rofix z debelino 21 cm.

Okna bodo vgrajena iz ojačenega PVH profila, debelina 70mm, 3-slojno steklo, profil Schuco. Na južni strani bodo okna z zunanjimi žaluzijami

Vhodna vrata protivlomna

Terase: vhodna s stopničkami, pritlična z južne strani in zgornja pokrita loža.

Ogrevanje bo preko talnega gretja, z montažo etažne omare v vsakem nadstropju.

Ogrevanje je predvideno s toplotno črpalko. Zunanja enota bo na strehi, na posebni dodatni platformi iz materiala, ki preprečuje vibracijo. Predvidena je črpalka . Notranja enota bodo zmontirana v kotlovnici in vsebuje vgrajeni 200 l bojler.

Predviden je prezračevalni sistem z rekuperacijo zraka. Pritok zraka bo z nivoja pritličja, izpust zraka nad streho. Na željo kupca naprava bo zmontirana v kotlovnici.

Dvigalo. Projekt je zasnovan z namenom, da se lahko po želji lastnika vgradi dvigalo, ki povezuje vse tri etaže. Najboljši čas za vgrajevanje in montažo dvigala je med 3. podaljšano fazo. Notranji tloris kabine ne sme presegati 1100 x 1200 mm, z nosilnostjo za dva odrasla.

Uporabno dovoljenje

Pridobivanje uporabnega dovoljenja vključuje:

- izdelavo PIZ za vse dele projektov,

- izjave o zanesljivosti izvajalcev, nadzornikov in arhitekta,

- certifikate,

- vloge v UE.

Obstaja možnost za izgradnjo nadstreška za 2 avta pred vhodnimi vrati.

To je izvedljivo po pridobitvi UD.

 Pogosta vprašanja 

Kdo je projektant?

  • Projektant je podjetje Arhitektura Rudolf d.o.o. Odgovorni vodja projekta je univ. dipl. inž. arh. Maja Rudolf, ki je projektirala hiše v mini naselju.

  • Projektant konstrukcij je podjetje Konstanta d.o.o., odgovorni vodja je univ. dipl. inž. Edvard Štok.Kdo izvaja nadzor gradnje?

Vodenje nadzora za gradnjo je kvalitetno, natančno in učinkovito delo podjetja Arhiplus d.o.o. in vodje nadzora univ. dip. inž. Rafaela Drakslerja, ki ima veliko izkušenj na več zahtevnih objektov v Sloveniji.

Katero podjetje izvaja pilote?

Pilote izvaja  podjetje Petmat d.o.o.

Kdo izvaja varnostni nadzor gradnje?

Varnostni nadzor izvaja podjetje Lero d.o.o. Odgovorni varnostnik je var. inž. Roman Lesjak.

Sineval doo  

Mala ligojna 35d

1360 Vrhnika

mob.:       +386 70 638 330

            + 386 70 551 910

e mail:      bambi.rudnik@gmail.com